Variasi Menarik

Variasi Menarik

Tuesday, 16 April 2013

INFO SPREAD..

Amat Penting Untuk Kita Ketahui...


SPREAD adalah perbezaan harga belian (SELL) dengan harga jualan (BUY)

Peratus SPREAD yang terendah adalah yang terbaik .

Formula SPREAD = Harga SELL – Harga BUY.
Formula % SPREAD = Jumlah SPREAD / Harga SELL)x100
 
Kenapa Spread Penting?
Kerana ia bertindak untuk mengawal untung dan rugi kita ketika berurusniaga dengan syarikatyang menjual emas .

No comments:

Post a Comment